Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie ustalenia nowych wzorów deklaracji składanych przez pracodawców do PFRON. Projekt jest obecnie w trakcie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych, a zmiany dotyczą między innymi nowego wzoru deklaracji miesięcznych wpłat DEK-1-0, DEK-1-a, DEK-1-b , a także wzoru deklaracji wpłat DEK-1-u, DEK-2-a, DEK-2-b, DEK-2-u, DEK-W, DEK-R  i DEK-Z. Co ważne dla przedsiębiorców, dokumenty za okresy do stycznia 2021 r. będą składane na formularzach według dotychczasowych wzorów określonych w przepisach, a ich zmiana będzie docelowo dokonywana na nowych formularzach.

Postęp prac legislacyjnych można śledzić pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12349901/katalog/12808857#12808857