W dniu 12 grudnia 2019 roku w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. nr 2397).

Powyższe rozporządzenie wprowadza dawno wyczekiwany wzór informacji podatkowej PIT-11, która uwzględnia już informacje związane z ulgą do 26 roku. Niestety, opisy poszczególnych pozycji tego formularza nie są jasne i już budzą wątpliwości co do sposobu wypełnienia tej informacji.