Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia wprowadzającego nowe wzory druków formularzy składanych do ZUS, w tym między innymi formularzy ZUS RCA.

Zmiana wprowadzona na druku ZUS RCA związana jest z wejściem w życie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Mianowicie na druku ZUS RCA pojawi się nowa pozycja (numer 28), w której płatnicy będą wykazywać kwotę wpłaty w ramach pracowniczego planu kapitałowego finansowaną przez płatnika składek. Podobne zmiany mają dotyczyć informacji miesięcznej i rocznej. Z kolei w formularzu ZUS DRA ma pojawić się osobna pozycja dotycząca wpłat na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Nowe wzory dokumentów mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.