Zastępca Głównego Inspektora Pracy przybliżył planowane formy kontroli inspektorów pracy w 2021 roku. Kontrole będą prowadzone zdalnie lub w sposób hybrydowy;  bezpośrednio w firmach będą prowadzone głównie kontrole dotyczące wypadków przy pracy i innych bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.

Zdalna kontrole będą dotyczyły sytuacji, gdy dla ustalenia stanu faktycznego nie jest potrzebna obecność inspektora pracy w siedzibie kontrolowanej firmy. Wykonywane będą za pomocą ePUAP, poczty elektronicznej, telefonicznie lub poprzez komunikatory internetowe. Jeżeli kontrolowany pracodawca nie wyrazi zgody na taką formę kontroli, to inspektorzy pracy przeprowadzą ją bezpośrednio w siedzibie firmy.

Więcej informacji na temat zasad kontroli zdalnych i hybrydowych, a także dotyczących  badań lekarskich, szkolenia w zakresie bhp, oceny ryzyka itp można znaleźć na stronie PIP pod adresem https://www.pip.gov.pl/pl/o-urzedzie/wyjasnienia-i-wsparcie-pip/Kontrole-pip-covid