8 maja na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania .

Zgodnie z jego zapisami podwyższony miałby być stosunek procentowy wynagrodzenia młodocianego do wysokości:

  • nie mniej niż 8 proc. – w pierwszym roku nauki;
  • nie mniej niż 9 proc. – w drugim roku nauki;
  • nie mniej niż 10 proc. – w trzecim roku nauki,
  • i nie mniej niż 7 proc. wynagrodzenia ni za w okresie przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Dla przypomnienia wynagrodzenie młodocianego w okresie nauki zawodu obliczane jest w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, które obowiązuje od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez GUS w Monitorze Polskim.

W projekcie zaproponowano datę wejścia w życie przepisów 1 września 2023 roku.