Prezydent Andrzej Duda podpisał 23 stycznia ustawę z 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja doprecyzowuje niektóre przepisy, zmienia część już przyjętych rozwiązań, a także wprowadza nowe regulacje.

Najwazniejsze zmiany to między innymi:

  • 30-dniowy termin na złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL, licząc od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium RP (skrócony z dotychczasowych 90 dni),
  • dokumentem pobytowym jest dokument elektroniczny w aplikacji diia.pl (odpowiednik mObywatela dla ukraińskich uchodźców), który wraz z dokumentem podróży będzie uprawniał do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy,
  • o zgodę na pobyt czasowy od 1 kwietnia 2023 roku będą mogli występować ukraińscy uchodźcy, którzy podjęli pracę lub prowadzą działalność gospodarczą,
  • wydłużenie legalności pobytu obywateli Ukrainy, którzy mieszkali w Polsce zgodnie z prawem przed wojną, do 24 sierpnia 2023 roku.

Ustawa wejdzie w życie w dniu następującym po ogłoszeniu z wyjątkiem części zapisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Z ustawą można zapoznać się pod adresem: https://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/2845_u/$file/2845_u.pdf