Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przyjęła w czwartek 16 września poprawki do nowelizacji ustawy, która ma uszczelnić zakaz handlu w niedzielę i święta. Zgodnie z projektem funkcjonować w niedziele będą mogły tylko te sklepy, które wykażą że przychody z usług pocztowych stanowią ponad 50 proc. pozostałych przychodów. Zapis ten ma na celu ukrócenie obchodzenia zakazu przez sklepy świadczące usługi pocztowe.

Przyjęto też poprawkę określającą dokładnie, kto może pracować w niedziele w sklepie, w którym handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną. Obok małżonka, dzieci, rodziców, macochy lub ojczyma przedsiębiorca będzie mógł korzystać z nieodpłatnej pomocy również rodzeństwa, wnuków i dziadków.