Rząd pracuje obecnie nad wzorem deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. W związku z tym na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się nowy projekt deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Dla przypomnienia poprzedni projekt deklaracji w celu rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK wymagał złożenia aż 7 podpisów przez osobę zatrudnioną. Wzór ten był powszechnie krytykowany za brak czytelności i wymagania aż 7 podpisów od osoby zatrudnionej.

Najnowszy projekt znacznie upraszcza wzór deklaracji i wymaga złożenie tylko jednego podpisu osoby zatrudnionej pod deklaracją w sprawie rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Dzięki wprowadzonym uproszczeniom nowy projekt deklaracji jest bardziej czytelny i mniej kontrowersyjny niż poprzedni.

Wzór nowego projektu deklaracji można znaleźć pod następującym linkiem:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/502/12320651/12566607/12566608/dokument387580.pdf