W czwartek, 25 maja na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się kolejna wersja ustawy o sygnalistach, której zadaniem jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Dla przypomnienia termin wdrożenia przepisów upłynął 17 grudnia 2021 r., w efekcie czego Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości sprawę między innymi przeciwko Polsce w związku z brakiem implementacji do prawa krajowego ww. dyrektywy.

W propozycji najnowszych zmian do projektu znalazły się między innymi:

  • usunięcie spośród podmiotów uprawnionych do zgłaszania nieprawidłowości policjantów, żołnierzy zawodowych i innych funkcjonariuszy służb mundurowych;
  • dodanie obowiązku odebrania od zgłaszającego oświadczenia złożonego pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania, iż informacja o naruszeniu prawa była prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia;
  • uzależnienie wydania zaświadczenia przez organ dla sygnalisty zewnętrznego od uprawdopodobnienia wystarczająco wystąpienia zgłaszanego naruszenia;

Zmiany te według komentujących specjalistów mogą prowadzić do zmniejszenia liczby zgłoszeń zewnętrznych, do czego przede wszystkim przyczyni się zwiększone ryzyko odpowiedzialności karnej po stronie zgłaszających naruszenia, a także niepewność co do przyznania zaświadczenia o statusie sygnalisty.

Artykuł zaktualizowano 12 stycznia 2024. Zapraszamy do lektury: Nowy projekt ustawy o sygnalistach.