12 kwietnia na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się kolejna wersja projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa z 6 kwietnia 2022 r.

W stosunku do poprzedniej wersji  w nowym projekcie wprowadzono kilka istotnych dla pracodawców i sygnalistów zmian. W szczególności uważać muszą przedsiębiorcy, którzy zatrudniają osoby na podstawie umów zlecenia – zgodnie z art. 23 pkt 1 projektu ustawy procedury zgłoszeń wewnętrznych będą musiały opracować firmy, na rzecz których wykonuje pracę co najmniej 50 osób (a nie – jak we wcześniejszym projekcie – pracowników). Przepis ten nie ma zastosowania do podmiotów wykonujących działalność w zakresie usług, produktów i rynków finansowych oraz zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa transportu i ochrony środowiska.

Drugą istotną zmianą w stosunku do wcześniejszej wersji projektu jest okres przechowywania danych osobowych w związku z przyjęciem zgłoszenia. Został on skrócony z 5 lat do 12 miesięcy od dnia przekazania zgłoszenia do organu publicznego właściwego do podjęcia działań.

Doprecyzowano również zapis dotyczący formy dokonywania zgłoszeń wewnętrznych i zewnętrznych przez sygnalistów – w projekcie dopuszczono postać zgłoszenia ustną, papierową lub elektroniczną, dzięki czemu polskie przepisy są zgodne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r.

Z projektem można zapoznać się na stronie: https://legislacja.gov.pl/projekt/12352401/katalog/12822857#12822857