15 maja 2023 roku w Dzienniku Ustaw pojawiło się Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 11 maja 2023 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy, zawierające wzór nowego świadectwa. W nowym dokumencie znalazły się zapisy związane z trzema nowymi instytucjami wprowadzonymi nowelizacjami Kodeksu pracy, czyli zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej oraz urlop opiekuńczy, a także okazjonalnej pracy zdalnej.

I tak w nowym świadectwie pracy powinny znaleźć się informacje o liczbie wykorzystanych przez pracownika dni (lub godzin) na zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej, oraz dni wykorzystanego urlopu opiekuńczego. W świadectwie musi być ponadto zawarta informacja o liczbie dni wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy.

Nowy wzór świadectwa pracy zacznie obowiązywać od 23 maja 2023 roku.

Między innymi o nowym świadectwie pracy, na na szkoleniu 22 maja Zmiany w prawie pracy w 2023 roku opowie ekspertka, Monika Frączek.