Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniający rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy.

Pojawienie się niniejszego projektu jest konsekwencją przyjęcie przez Sejm RP  w dniu 21 lutego 2019 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jak do tej pory jedyna wprowadzona zmiana we wzorze świadectwa pracy polega na usunięciu punktu dotyczącego podania imion rodziców pracownika.

Przebieg prac nad omawianym projektem rozporządzenia mogą Państwo śledzić na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pod adresem https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321477/katalog/12582289#12582289.