Sejmowa Komisja do Spraw Petycji Sejmu RP przedstawiła projekt ustawy, który zakłada  obniżenie kwoty wolnej od egzekucji do 85% minimalnego wynagrodzenia (obecnie kwota ta to równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę), a w przypadku wynagrodzenia osoby skazanej obniżenie limitu kwoty wolnej od egzekucji z równowartości 60% minimalnego wynagrodzenia do 50% tego wynagrodzenia.

Głównym celem projektu jest ułatwienie odzyskiwania należności; obecnie powszechnym sposobem uniknięcia regulowania zobowiązań innych niż alimentacyjne jest oficjalne zatrudnienie z minimalnym wynagrodzeniem za pracę i otrzymywanie pozostałej części zapłaty w sposób nierejestrowany.

Projektowana ustawa jest reakcją Komisji do Spraw Petycji Sejmu RP na petycję skierowaną do Sejmu RP Nr BKSP-145-577/19, projekt ustawy został skierowany do zaopiniowania przez sejmowe Biuro Legislacyjne i  Biuro Analiz Sejmowych.

Pod wskazanym adresem można zapoznać się z treścią projektu: https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=1696