Zgodnie z wytycznymi GIP i Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w trakcie upałów pracodawca powinien zastosować środki, które poprawią warunki pracy. Do działań, które pracodawca powinien podjąć należą miedzy innymi skrócenie czasu pracy pracowników, zapewnienie klimatyzacji w pomieszczeniach, wprowadzenie dodatkowych przerw w pracy  czy zapewnienie klimatyzowanych pomieszczeń do odpoczynku. Gdy temperatura w pomieszczeniu, w którym wykonywana jest praca  jest wyższa niż 28 stopni Celsjusza, pracodawca musi zapewnić pracownikom dostęp do napojów. W przypadku osób pracujących na otwartej przestrzeni pracodawca ma obowiązek zapewnienia napojów, gdy temperatura przekracza 25 stopni Celsjusza.

Natomiast zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 roku w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac, pracownicy młodocianie nie mogą pracować w pomieszczeniach, w których temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza.
Za nierespektowanie przez pracodawcę obowiązków może zostać ukarane karą grzywny w wysokości nawet 30 tys. zł

Całość wytycznych można znaleźć na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/praca-w-upaly-jakie-obowiazki-ma-pracodawca#xd_co_f=ODdiYjZiZWQtN2FjNi00NjBkLThiOWMtY2IyOGY1ZGFiNWM0~