Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadziło od soboty, 28 listopada nowe przepisy, nakazujące zakrywanie ust i nosa w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba (par. 25 ww. rozporządzenia). W rozporządzeniu nakazano wszystkim osobom przebywającym w zakładach pracy w pomieszczeniach z więcej niż 1 osobą zasłaniać usta i nos. Dopuszczalne jest także zakrycie nosa i ust przy pomocy odzieży lub jej części, przyłbicy albo kasku ochronnego.