Pracownikami delegowanymi mogą być zarówno Polacy jak i obywatele państw trzecich zatrudnianych przez polskiego pracodawcę, o ile przebywają i pracują w Polsce legalnie. Wszelkie ograniczenia w tym zakresie wynikają więc jedynie z przepisów imigracyjnych obowiązujących w kraju, do którego pracownik miałby zostać wydelegowany. Jeżeli chodzi o kwestie delegowania obywateli Ukrainy, to przepisy w wielu krajach europejskich przewidują specjalne ułatwienia lub nawet zwolnienia z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na pracę.

Ważną kwestią, o której należy pamiętać to zapisy artykułu 11 ust. 2 specustawy z którego wynika, iż wyjazd obywatela Ukrainy z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres powyżej miesiąca pozbawia go możliwości korzystania z uprawnień przewidzianych specustawą, co oznacza, że obywatel Ukrainy nie powinien być delegowany do wykonywania pracy w innym kraju na okres dłuższy niż miesiąc, gdyż w przeciwnym razie pracownik straci prawo pobytu w Polsce.