Pierwszy maja przypada w tym roku w sobotę, co oznacza konieczność oddania pracownikom innego dnia wolnego od pracy do końca okresu rozliczeniowego. Potwierdza to art. 130. § 2. Kodeksu pracy: “Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin”

Najczęściej spotykane dwa błędy związane z tą sytuacją to:
1. Oznaczenie dnia wolnego jako wolnego za święto, co jest nieprawdą, gdyż oddawany jest tak na prawdę dzień wolny z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy,
2. Pracownik dostaje możliwość odebrania dnia wolnego w dowolnie wybranym przez siebie terminie, i nie zostaje dopilnowane, aby taki dzień odebrał. W momencie gdy kończy się okres rozliczeniowy powstają nadgodziny średniotygodniowe z dodatkiem 100% i dochodzi do wykroczenia.