Krajowa Izba Doradców Podatkowych wydała opinię prawną w temacie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 roku w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania zaliczek na podatek dochodowy. W opinii KIDP rozporządzenie jest niezgodne z aktami wyższego rzędu, i w związku z tym wymaga uchylenia. Zwrócono również uwagę na brak zachowania vacatio legis, gdyż pomiędzy opublikowaniem Rozporządzenia w Dzienniku Ustaw, a rozpoczęciem jego obowiązywania minęło tylko kilka godzin.

Z opinią prawną można zapoznać się bezpośrednio na stronie KIDP: https://kidp.pl/aktualnosciall.php/10/7310