Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023r, poz. 852), opublikowana 5 maja 2023 r. w Dzienniku Ustaw, znosi automatyczne przedłużanie orzeczeń o niepełnosprawności, które było wprowadzone wraz z pandemią w ramach tzw. ustawy covidowej.

Zgodnie z art. 23 ww. ustawy orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,  którego okres ważności:

  • upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. – zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.
  • upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r.,
  • upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu – zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r.

Oznacza to, że orzeczenia ważne do 6 sierpnia 2023 r. wygasną dokładnie w tym dniu i nie będzie dłużej automatycznie przedłużane. Natomiast orzeczenie ważne dzień krócej, czyli do 5 sierpnia 2023 r. zachowuje ważność do 30 września 2024 r.