Sąd Najwyższy w dwóch orzeczeniach z 26 sierpnia 2021 roku podtrzymał wcześniejszą linię dotyczącą interpretacji pojęcia “wykonuje pracę na rzecz pracodawcy”, które jest w przepisie art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13.10.1998 r. (t.j. Dz.U.2020 r. poz. 266). Zgodnie z orzeczeniem III UZP 6/21 finansowanie przez pracodawcę w jakikolwiek sposób wynagrodzenia z tytułu świadczenia na jego rzecz pracy przez pracownika na podstawie umowy zawartej z osobą trzecią, przemawia za zastosowaniem art. 8 ust. 2; natomiast w orzeczeniu III UZP 3/21 sąd potwierdził, że  pojęcie “wykonuje pracę na rzecz pracodawcy” obejmuje wykonywanie umowy zlecenia (lub innej, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia) także wtedy, gdy zakres obowiązków wynikających z umowy zlecenia jest odmienny od obowiązków objętych umową o pracę zawartej przez pracownika, a miejsce wykonywania umowy zlecenia znajduje się poza miejscem świadczenia umowy o pracę.

Orzeczenia można znaleźć klikając w linki:

https://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Najnowsze_orzeczenia.aspx?ItemSID=1543-301f4741-66aa-4980-b9fa-873e90506a11&ListName=Zagadnienia_prawne

https://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Najnowsze_orzeczenia.aspx?ItemSID=1515-301f4741-66aa-4980-b9fa-873e90506a11&ListName=Zagadnienia_prawne