W ramach tarczy antykryzysowej 5.0 przedsiębiorcy, działający w  branży turystycznej, hotelarskiej, organizacji i obsłudze targów, konferencji i wystaw, mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień. Osoby prowadzące działalność jako agenci turystyczni i przewodnicy turystyczni mogą również występować o świadczenie postojowe. Podstawy do skorzystania z tych formy pomocy to:

– w przypadku agentów turystycznych i przewodników warunkiem otrzymania postojowego (2080 zł) jest rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020

– do uzyskania zwolnienia z opłacania składek konieczne jest m.in. prowadzenie działalności przed 30 czerwca 2020 r, wykazanie 75-procentowego spadku przychodów w porównaniu z miesiącami z 2019 r, a także przekazanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych i raportów imiennych najpóźniej do końca października 2020.

Spóźnienie z przekazaniem deklaracji rozliczeniowych do ZUS będzie skutkowało brakiem możliwości skorzystania ze zwolnienia. Wniosek o zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. powinien być złożony w formie elektronicznej za pomocą PUE ZUS najpóźniej 30 listopada 2020 r.

Przypomnienie na stronie: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zwolnienie-z-oplacania-skladek-przekaz-deklaracje-rozliczeniowe-i-imienne-raporty-miesieczne/3636106