Główny Inspektor Pracy poinformował, że w przyszłym roku inspekcja pracy zamierza przeprowadzić 52 tys. kontroli podmiotów gospodarczych. Kontrole położą przede wszystkim nacisk na weryfikację prawidłowości stosowania rozwiązań prawnych, związanych ze zwalczaniem pandemii, a także przestrzegania przepisów tarcz antykryzysowych w zakresie m.in. czasu pracy oraz wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń pracownikom.

Kontrolerzy skupią się również na takich obszarach jak czas pracy, wypłaty wynagrodzeń za pracę, umowy cywilnoprawne i należności z ich tytułu. Na ich celowniku znajdą się podmioty zobowiązane do wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych, gdzie będzie sprawdzana prawidłowość przestrzegania przepisów o PPK.

Kolejnym obszarem objętym kontrolami będzie  legalność zatrudnienia cudzoziemców. Chodzi zwłaszcza o obcokrajowców wykonujących pracę na podstawie oświadczenia pracodawcy o powierzeniu pracy cudzoziemcowi lub zezwolenia na pracę sezonową, a także cudzoziemców z Azji.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę: https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/120348,glowny-inspektor-pracy-przedstawil-program.html