Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek zapowiedział uruchomienie od 1 września programu Państwowej Inspekcji Pracy „Bezpiecznie w szkole”. Celem ogólnopolskiego programu jest informowanie o wymogach prawnych oraz o praktykach zapobiegających i redukujących zagrożenia w szkołach oraz placówkach oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia w czasie pandemii. W ramach programu można skorzystać z bezpłatnych szkoleń PIP oraz indywidualnych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym związanych z dokonaniem prawidłowej oceny ryzyka zawodowego oraz jej aktualizacją m.in. w związku z pojawieniem się nowych czynników ryzyka.

W ramach programu profilaktycznego w szkołach PIP zakłada również wymianę informacji ze służbami sanitarnymi w zakresie nieprawidłowości dotyczących zagadnień leżących w kompetencjach Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Więcej informacji można przeczytać na stronie https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/112009,rusza-program-profilaktyczny-inspekcji-w-szkolach.html