Minister rodziny i polityki społecznej zapowiedziała, że w 2023 roku płaca minimalna zostanie zwaloryzowana dwukrotnie, co wynika z ustawowych gwarancji mówiących, że jeżeli wskaźnik inflacji przekroczy 5 procent to płaca minimalna jest podwyższana dwukrotnie (art. 3 Ustawy z 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Dz. U. 2002 Nr 200 poz. 1679).

Obecnie płaca minimalna wynosi 3010 PLN brutto. Eksperci wskazują, że w przyszłym roku najniższe wynagrodzenie będzie wynosiło o około  400 PLN więcej niż obecnie.