Na posiedzeniu w dniu 14 września 2021 Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku. Stawka godzinowa wyniesie 19,70 złotych (o 1,40 złotego więcej niż w 2021 roku), a pensja minimalna 3010 złotych, czyli  o210 złotych więcej niż w bieżącym roku.  Podwyższenie minimalnego wynagrodzenia zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.

Więcej informacji pod adresem: https://www.gov.pl/web/premier/rozporzadzenie-w-sprawie-wysokosci-minimalnego-wynagrodzenia-za-prace-oraz-minimalnej-stawki-godzinowej-w-2022-r