Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej w 2023 roku. I tak minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie od 1 stycznia 2023 roku do 3490 złotych brutto (co oznacza wzrost o 480 złotych w stosunku do 2022 roku), a od 1 lipca do 3600 złotych brutto (wzrost 0 590 złotych w stosunku do 2022 roku). Wzrosną również minimalne stawki godzinowe  – od 1 stycznia 2023 stawka będzie wynosiła 22,80 złotych, a od 1 lipca 2023 – 23,50 złotych.

Wcześniejsze propozycje rządu dotyczące pensji minimalnej określały ją na poziomie 3383 zł brutto od stycznia, a od 1 lipca 2023 roku – 3450 zł brutto. Minimalna stawka miała wynieść od stycznia 22,10 zł, a od lipca 22,50 zł.

https://www.gov.pl/web/premier/rozporzadzenie-w-sprawie-wysokosci-minimalnego-wynagrodzenia-za-prace-oraz-wysokosci-minimalnej-stawki-godzinowej-w-2023-r

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1952