Płatnicy i osoby fizyczne zlecający wykonanie dzieła na podstawie umowy o dzieło, od 1 stycznia 2021 r. będą mieli  obowiązek zgłaszania umów o dzieło do ZUS.

Na mocy nowych przepisów płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło informuje ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. Dzięki zgłoszeniom ZUS będzie miał możliwość weryfikowania istnienia obowiązku ubezpieczeń społecznych osób wykonujących umowy o dzieło.

Zgłoszenie będzie dokonywane na nowym dokumencie ubezpieczeniowym RUD, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o dzieło. W formularzu trzeba będzie podać dane zamawiającego wykonanie dzieła, dane wykonawcy dzieła, a także informacje o zawartych umowach o dzieło.