Naczelny Sąd Administracyjny wydał 14 września 2023 roku wyrok (sygn. II FSK 2632/20) stwierdzając że ryczałt wypłacany pracownikowi za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych nie jest przychodem dla pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przez co nie powinien być oskładkowany i opodatkowany.

Sąd w uzasadnieniu stwierdził że pracownik co do  zasady nie jest zobowiązany do ponoszenia kosztów przemieszczania się pomiędzy miejscami, w których musi się znaleźć w ramach wykonywania przypisanych mu obowiązków służbowych, a więc to pracownik ponosi koszty za pracodawcę. Wypłata ryczałtu z tytułu zwrotu kosztów wykorzystania prywatnego samochodu do celów służbowych stanowi niejako wyrównanie uszczerbku majątkowego, który poniósł pracownik w związku z używaniem samochodu prywatnego do celów służbowych, co jest działaniem w interesie pracodawcy. Pracownik nie uzyskuje w tej sytuacji realnej korzyści majątkowej, a jedynie rekompensatę kosztów.