W opinii UODO, w momencie otrzymania w trakcie rekrutacji od kandydata na pracownika referencji, w których znajdują się dane osobowe wystawcy referencji (takie jak imię i nazwisko, adres, telefon) podstawą przetwarzania takich danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadniony interes pracodawcy związany będzie z możliwością wykorzystania informacji zawartych referencji. Należy pamiętać, że otrzymanie referencji od kandydata na pracownika nie oznacza, że pracodawca może kontaktować się z podmiotem który je wystawił w celu uzyskania dodatkowych informacji (np. przebieg pracy zawodowej, opinia o kandydacie, zakres obowiązków). Tutaj jednym źródłem informacji może być kandydat na pracownika.

https://uodo.gov.pl/pl/225/2051