W związku z podwyższeniem kwot wolnych od potrąceń, co powiązano z obniżeniem płac z powodu koronawirusa powstało pytanie, co z pracownikami, którzy wynagrodzenie za poprzedni miesiąc otrzymują do 10. dnia kolejnego miesiąca. Wypłata realizowana jest więc w miesiącu, w którym wynagrodzenie nie jest już obniżone. Odpowiedzi na wątpliwości udzielają: stanowisko Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z 13 lipca 2020 oraz Krajowej Rady Komorniczej z 17 lipca 2020. Według Ministerstwa przy ustalaniu zwiększonej kwoty wolnej od potrąceń należałoby brać pod uwagę okres, za jaki wypłacane jest wynagrodzenie, a nie datę wypłaty tego wynagrodzenia.

KRK jest zgodna, że ochronie podlega konkretne wynagrodzenie za pracę należne pracownikowi. Nie ma znaczenia, kiedy to wynagrodzenie jest faktycznie wypłacane pracownikowi. Tym samym, jeżeli pracownikowi obniżono wynagrodzenie np. w okresie kwiecień – czerwiec 2020 r., to wynagrodzenie należne za ten okres podlega zwiększonej ochronie, bez względu na to, kiedy zostanie wypłacone.