Zgodnie z przepisami art. 1821a § 1 Kodeksu pracy pracownica może złożyć nie później niż 21 dni po porodzie pisemny wniosek o udzielnie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. W tej sytuacji przez cały okres urlopów macierzyńskiego i rodzicielskiego wysokość zasiłku macierzyńskiego wynosi 80% podstawy wymiaru. Powstaje natomiast pytanie, jaką wysokość będzie miał zasiłek macierzyński w sytuacji, gdy  pracownica po wykorzystaniu 14 tygodni urlopu macierzyńskiego zrezygnuje z pozostałej części tego urlopu na rzecz pracownika – ojca dziecka, a po zakończeniu przez ojca dziecka urlopu macierzyńskiego będzie zamierzała skorzystać z urlopu rodzicielskiego we wnioskowanym wcześniej okresie, i czy jej wniosek pozostanie w tej sytuacji w mocy?

Odpowiedzi na powyższe pytania udzielił ZUS oraz MRiPS, wydając sprzeczne ze sobą opinie.

Ze stanowiska ZUS wydanego 13 czerwca 2022 roku wynika, że pracownica po rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego na rzecz ojca dziecka, traci prawo do urlopu rodzicielskiego. W takiej sytuacji z urlopu rodzicielskiego może skorzystać tylko ojciec dziecka.

Z wyżej przedstawioną opinią ZUS nie zgodziło się Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, które 14 czerwca 2022 r. wydało stanowisko, zgodnie z którym nie ma znaczenia, czy urlop macierzyński zostanie wykorzystany w całości przez pracownicę – matkę dziecka, czy jego część zostanie wykorzystana przez pracownika – ojca dziecka. Pracownica może skorzystać z urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, a zasiłek macierzyński wynosi 80% podstawy wymiaru za cały okres urlopów macierzyńskiego i rodzicielskiego.