Ustawa z dnia 29 października 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, zwana “Polskim Ładem” została w dniu 23 listopada 2021 roku opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105). Większość przepisów zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.

Z tekstem ustawy można zapoznać się klikając w link: https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2021000210501.pdf