W piątek 1 października Sejm uchwalił Polski Ład, uwzględniając kilka poprawek łagodzących wzrost przyszłorocznych ciężarów podatkowych. Najważniejsze z nich to między innymi:

  • ulga w PIT dla pracujących osób w wieku emerytalnym – osoby, które osiągną wiek emerytalny, ale będą nadal pracować i nie będą pobierać emerytury, dostaną dodatkowe odliczenie w kwocie 85 tysięcy złotych;
  • ulga dla rodzin z co najmniej 4 dzieci – każdy z rodziców w rodzinie posiadającej więcej niż 4 dzieci uzyska odliczenie w kwocie 85 tysięcy złotych, które powiększy kwotę wolną w wysokości 30 tysięcy złotych, co oznacza, że dwójka rodziców nie zapłaci podatku od dochodu nieprzekraczającego 230 tysięcy złotych;
  • rozszerzenie tzw. ulgi dla klasy średniej – nie tylko dla pracowników ale również na osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i rozliczające się według skali. Obejmie ona osoby osiągające przychody od 68 412 złotych do 133 692 złotych,
  • nowe zasady dotyczące składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, którzy rozliczają się podatkiem liniowym, płacą podatek zryczałtowany oraz na podstawie karty podatkowej – będą oni płacić składkę zdrowotną w wysokości 4,9 proc. dochodów, ale nie mniej niż 270 zł. Także osoby płacące podatek według karty podatkowej będą uiszczać składkę liczoną od minimalnego wynagrodzenia, a więc będzie ona wynosić 270 zł,
  • nowe progi dla osób rozliczających się podatkiem zryczałtowanym – roczne przychody do 60 tys. zł to składka w wysokości 9 proc. od 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Dla firm o przychodach między 60 tys. zł a 300 tys. zł składka będzie liczona od 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia, zaś dla firm o przychodach ponad 300 tys. zł – od 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia.
  •  zlikwidowano obecnie obowiązujące preferencyjne zasady rozliczenia samotnych rodziców z dziećmi, dodano jednak odliczenie kwoty 1500 zł od należnego podatku, ale także od zapłaconych składek ubezpieczeniowych i zdrowotnych

Obecnie ustawa trafiła do Senatu. Z całością projektu można zapoznać się na stronie: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?documentId=51B9E103A1C60A16C125875E0039D30F