19 listopada 2020 zostało opublikowane rozporządzenie przesuwające termin płatności zaliczek od wypłacanych wynagrodzeń oraz podatku zryczałtowanego za październik (do 20 maja 2021), za listopad (do 20 czerwca 2021) i za grudzień (do 20 lipca 2021), pod warunkiem, że płatnicy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Przesunięcie terminów dotyczy płatników prowadzących wybrane, wskazane w rozporządzeniu, rodzaje działalności (między innymi sprzedaż detaliczna na targowiskach, działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki, muzeów, organizatorów turystyki i wiele innych) . Pełny tekst rozporządzenia: https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000205401.pdf.