Jak powszechnie wiadomo od 1 lipca 2019 roku pierwsza grupa pracodawców – zatrudniających co najmniej 250 zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku (tj. podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym pracowników, zleceniobiorców, członków rad nadzorczych, członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych, czy osoby wykonujące pracę nakładczą) – zostanie objęta PPK. Obecnie trwają intensywne prace w celu uruchomienia całego systemu PPK.

Jednym z elementów jest Portal PPK, czyli strona internetowa, na której będą prezentowane informacje dotyczące PPK, w tym między innymi prezentowane oferty instytucji finansowych.

Portal PPK został niedawno uruchomiony i znajdą go Państwo pod adresem www.mojeppk.pl.