Posłowie klubu parlamentarnego Polska 2050, wchodzącego w skład Trzeciej Drogi złożyli 21 marca w Sejmie projekt nowelizacji ustawy dotyczącej handlu w niedzielę, wprowadzający dwie niedziele handlowe w miesiącu. Wśród propozycji znalazł się zapis wprowadzający wyższe wynagrodzenie dla pracowników, którzy pracowaliby w niedzielę – byłoby to podwójne wynagrodzenie, a także dzień wolny w zamian za pracę w niedzielę. Pracodawca miałby być   zobowiązany dać pracownikowi jeden dzień wolny sześć dni przed lub sześć dni po tym dniu, kiedy pracował w niedzielę.

Zniesieniem zakazu handlu w niedziele nie zajęło się do tej pory Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, kierowane przez wywodzącą się z Lewicy Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk, która podkreślała w swoich ostatnich wypowiedziach,  że przywrócenie niedziel handlowych “nie jest w jej ocenie najpilniejszym tematem”, ale zapewniła, że projekt będzie przedmiotem analiz.

Natomiast organizacje związkowe, po zapoznaniu się z projektem nowelizacji postulują całkowite odrzucenie ustawy o handlu w niedziele i wpisanie do Kodeksu pracy przepisów, zgodnie z którymi za każdą pracę w niedziele i święta przysługiwałoby 2,5 razy wyższe wynagrodzenie niż za pracę w dni powszednie.

Przepisy zakazujące handlu w niedziele zostały wprowadzone ustawą z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, i w kolejnych latach były stopniowo zaostrzane. Obecnie za powierzenie wykonywania pracy w handlu lub wykonywanie czynności związanych z handlem pracownikowi lub zatrudnionemu, podlega karze grzywny w wysokości od 1000 do 100 000 zł.