Ministerstwo Finansów odpowiedziało na pytanie, czy pracownicy pracujący zdalnie z miejsca zamieszkania zachowają prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodu, jeżeli do tej pory takie prawo mieli i z niego korzystali. Resort jednoznacznie potwierdził, że „podwyższone koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ustawie o PIT, będą przysługiwać pracownikom również w przypadku wykonywania pracy zdalnej na podstawie znowelizowanego kodeksu pracy

Warunkiem zastosowania przez pracodawcę podwyższonych kosztów uzyskania przychodu jest złożenie przez pracownika oświadczenia na formularzu PIT-2 o spełnianiu warunków do stosowania podwyższonych kosztów.

Istnieje jeden wyjątek – w przypadku pracowników, którzy otrzymują dodatek za rozłąkę lub zwrot kosztów dojazdu niezaliczany do przychodów podlegających opodatkowaniu.