Projekt dotyczący pracy zdalnej przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii został skierowany do konsultacji ustawowych. Regulacje mają być ważnym elementem ogłoszonego Nowego Polskiego Ładu.

Nowością w stosunku do projektu z 19 marca 2021 roku jest wpisanie okazjonalnej pracy zdalnej na żądanie – każdy pracownik będzie mógł złożyć wniosek o pracę zdalną do 12 dni w skali roku kalendarzowego. Ma się to odbywać przy minimalnej ilości formalności ze strony pracodawcy.

Najważniejsze regulacje to:

  • Pracownicy będą mogli pracować zdalnie, w trybie hybrydowym lub stacjonarnie. W przypadku pracy zdalnej jej miejsce będzie musiało być uzgodnione z pracodawcą;
  • Zasady pracy zdalnej będzie określał regulamin pracodawcy lub porozumienie pomiędzy pracodawcą a związkiem zawodowym (o ile takowy jest u pracodawcy);
  • O pracę zdalną będą mogli wnioskować rodzice dziecka do 4 roku życia, a także pracownicy – rodzice dzieci z niepełnosprawnością; ich wnioski będą dla pracodawców wiążące;
  • Pracodawca nie będzie mógł dyskryminować pracowników ze względu na sposób wykonywania pracy, czyli zarówno pracowników wykonujących pracę zdalną jaki i tych, którzy takiej pracy odmówią;
  • Pracodawca ma pokrywać koszty pracownika bezpośrednio związane z pracą zdalną, takie jak między innymi energia elektryczna, dostęp do Internetu, serwis narzędzi pracy;
  • Szkolenia wstępne bhp osób zatrudnianych do pracy zdalnej będą mogło się odbywać w formie online.

Korzystną zmianą będzie też możliwość składania w formie elektronicznej wniosków, które zgodnie z przepisami kodeksowymi wymagają formy pisemnej.