Na posiedzeniu 30 listopada Sejm przyjął nowelizację Kodeksu pracy, wprowadzającą do niego na stałe możliwość wykonywania pracy zdalnej oraz możliwość prewencyjnej kontrolę pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu.

Sejm odrzucił poprawki Koalicji Obywatelskiej dotyczące wydłużenia pracy okazjonalnej do 30 dni, pozostając przy wcześniejszym zapisie mówiącym o 24 dniach, a także poprawkę wydłużającą vacatio legis przepisów dotyczących pracy zdalnej z dwóch do trzech miesięcy.

Nowelizacją zajmie się Senat, którego najbliższe posiedzenie wyznaczono na 14 grudnia 2022.

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2335