30 sierpnia pisaliśmy o projekcie ustawy, która dałaby pracodawcom możliwość sprawdzenia, czy pracownicy są w pełni zaszczepieni przeciwko COVID-19, czy przebyli zakażenie lub czy posiadają ważny negatywny wynik testu diagnostycznego. Projekt nie został jednak przekazany do sejmu i nie wiadomo, czy i kiedy będzie miało to miejsce. Jest to sygnał, że uzyskanie dostępu do informacji o zaszczepieniu pracowników zostanie przerzucone na pracodawców. Problematyczny w tej sytuacji jest fakt, że takie przetwarzanie danych przez pracodawców może być sprzeczne z przepisami RODO. Część ekspertów stoi na stanowisku, że pracodawca, by przetwarzać dane o szczepieniu powinien dokonać oceny ryzyka i uznać, że w środowisku pracy istnieje zagrożenie koronawirusem, co oznacza, że przetwarzanie odbywałoby się  w celu wykonania obowiązku ciążącego na pracodawcy w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy z zakresu prawa pracy, stąd postawę przetwarzania stanowiłby art. 9 ust. 2 lit. b RODO. Według innych pracodawcy będą w tej sytuacji powoływali się na przepisy BHP jako podstawę pozyskiwania informacji o szczepieniu pracowników.

Założenia projektu: https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r767322903,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-szczegolnych-rozwiazaniach-zwiazanych-z-zapobi.html#xd_co_f=ODdiYjZiZWQtN2FjNi00NjBkLThiOWMtY2IyOGY1ZGFiNWM0~