Obowiązuje już od kilku dni nowy druk świadectwa pracy, który nie zawiera imion rodziców, które zniknęły z katalogu danych, których można żądać od pracownika od dnia 4 maja 2019 r., kiedy wprowadzono nowelizację do Kodeksu pracy wdrażającą RODO.

W uzasadnieniu projektu zmiany rozporządzenia rekomendowano, żeby już w okresie prac nad rozporządzeniem nie uzupełniać imion rodziców, mimo że jeszcze nie zmieniono wzoru świadectwa.  Nie było to jednak wiążące i mogły być wydawane świadectwa także z imionami rodziców.

Opublikowane 28 czerwca rozporządzenie daje jednak wprost możliwość zmiany świadectwa pracy, zobowiązując pracodawców do wydania kolejnej wersji bez imion rodziców i do zniszczenia poprzedniego świadectwa. Wniosek taki musi złożyć jednak pracownik i ma na to 30 dni liczonych od dnia 29 czerwca 2019 r., czyli od dnia wejścia w życie rozporządzenia. Wniosek może mieć postać papierową lub elektroniczną.

Pracodawcy będą musieli wydać nowe świadectwo w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku przez pracownika, a w dniu wydania świadectwa powinni zniszczyć poprzednią jego wersję.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. poz. 1197).