Zgodnie z najnowszym stanowiskiem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z 19 maja 2022 roku pracodawca ma prawo przyjąć kalendarzowe normy określania niedziel, według których początek każdej doby wyznacza północ. Może więc przyjąć inną niż norma ustawowa godzinę rozpoczęcia niedzieli. Jednak resort stoi jasno na stanowisku, że „Nie jest (…) dopuszczalne ustalenie innych aniżeli obowiązujące miar czasu obliczania doby (rozumianej jako 24 kolejne godziny). Pracodawca nie może również przyjąć jako początku doby, określającej niedzielę – godziny, która przypada w innym dniu tygodnia niż niedziela wynikająca z rozkładu kalendarza (na przykład uznać, że za pracę w niedzielę uważa się pracę wykonywaną od godziny 22.00 w sobotę do godziny 22.00 w niedzielę)”.

Ministerstwo potwierdziło również, że jest możliwe zdefiniowanie w przepisach wewnątrzzakładowych doby niedzielnej różnie dla różnych grup pracowników, a także różnie dla różnych okresów rozliczeniowych.