Pracodawcy zatrudniający do 5 osób są obecnie zwolnieni z obowiązku zakładania profilu informacyjnego na Platformie Usług Elektronicznych ZUS . Przygotowywana nowelizacja przepisów ubezpieczeń społecznych zmieni ten stan, zobowiązując wszystkich płatników składek do założenia od 1 stycznia 2023 roku takiego profilu. Jeżeli płatnik do 30 grudnia 2022 roku profilu nie założy, to zrobi to za niego sam ZUS, który założy profil wszystkim płatnikom, na kontach których na dzień 31 grudnia 2022 r. prowadzone są rozliczenia z tytułu składek. Płatnik składek, będzie wówczas obowiązany przekazać do ZUS-u adres elektroniczny.