Ogłoszona przez rząd Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przedstawia zarys nowego modelu rozwoju Polski w perspektywie roku 2020 i 2030. Jednym z jej projektów jest dokument „Polityka migracyjna Polski – kierunki działań 2021-2022”.

Podstawowe założenie polityki migracyjnej to uzupełnienie rynku pracy cudzoziemcami, w czym ma pomóc usprawnienie systemu instytucjonalnego w obszarze legalizacji pobytu i zatrudnienia, zapobieganie nadużyciom i negatywnym konsekwencjom legalnej migracji, polityka integracji cudzoziemców oraz zachęty do ich osiedlania się w Polsce, z uwzględnieniem bezpieczeństwa państwa.

Jednym z punktów projektu jest ograniczenie działalności nielegalnych i nieformalnych pośredników przy zatrudnianiu cudzoziemców, ale również wprowadzenie rozwiązań zapobiegających nadużyciom wobec cudzoziemców zatrudnianych za pośrednictwem agencji zatrudnienia.

Z projektem uchwały można zapoznać się na stronie: https://www.gov.pl/web/mswia/projekt-uchwaly-rady-ministrow-w-sprawie-przyjecia-dokumentu-polityka-migracyjna-polski–kierunki-dzialan-2021-2022-id179