23 maja Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym, mający na celu dostosowanie polskich przepisów do prawa unijnego w ramach Pakietu Mobilności. Przepisy mają dotyczyć przewoźników, którzy mają siedzibę w innym państwie (również spoza Unii Europejskiej) i kierują tymczasowo kierowcę do pracy w Polsce.

Projektowane przepisy regulują między innymi kwestie związane ze zgłoszeniem kierowcy w momencie delegowania przy użyciu specjalnego serwisu internetowego lub – w przypadku przewoźnika spoza UE – zgłoszenie kierowcy bezpośrednio do PIP i wyposażenie go w papierowe potwierdzenie delegowania.

Nowe przepisy regulują także kwestie naliczania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy w przypadku kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe. Nowością jest również wprowadzenie ujednoliconej stawki diety zagranicznej poprzez wprowadzenie tzw. wirtualnej diety.
Przepisy mają wejść w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.