Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań na obecnośc alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika pojawił się tuż przed świętami, 22 grudnia na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Projekt określa między innymi  zasady przeprowadzania kontroli trzeźwości przez pracodawców. Zawiera także listę badań, jakie mogą zostać wykonane w celu ustalenia zawartości alkoholu w organizmie pracownika.

W dokumencie można znaleźć również wykaz środków działających podobnie do alkoholu, którymi są: opioidy, amfetamina i jej analogi, kokaina, tetrahydrokanabinole, benzodiazepiny, a obecność tych środków można będzie potwierdzić za pomocą badania przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego, badania krwi lub badania moczu.

Projekt rozporządzenia trafił obecnie do konsultacji. Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia.

Z dokumentem można zapoznać się na stronie RCL pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12367602/katalog/12940175#12940175