Komisja Europejska 20 marca 2024 roku opublikowała projekt dyrektywy w sprawie poprawy i egzekwowania warunków pracy stażystów oraz zwalczania regularnych stosunków pracy pod przykrywką staży. Zgodnie z zapowiedziami Komisji celem wdrożenia dyrektywy ma być przed wszystkim wspieranie wzrostu jakości miejsc pracy, szczególnie dla młodych ludzi. Osiągniecie tego celu ma być możliwe miedzy innymi dzięki umożliwieniu praktykantom korzystania z reprezentacji związkowej, stworzenie możliwości zgłaszania naruszenia ich praw i zapewnienie równego traktowania.

Według szacunków opartych na danych Europejskim Badaniu Siły Roboczej (EU-LFS) w na terenie UE w 2019 roku staże odbywało 3,1 mln stażystów  z czego 1,6 mln to stażyści opłacani, a 1,5 miliona nie było wynagradzanych. Zgodnie z badaniami coraz większa liczba stażystów w UE uczestniczy w stażach międzynarodowych (21% stażystów w 2023 r. w porównaniu do 9% w 2013 r.) co wskazuje, jak istotna staje się mobilność pracowników w UE.

W założeniach projektu znalazły się dodatkowe kryteria jakości staży, takie jak godziwa płaca i ochrona socjalna, zasady dotyczące staży zdalnych/hybrydowych, oraz zwiększone wsparcie dla stażystów w trakcie stażu i po jego zakończeniu. Problemy, które ma rozwiązywać wprowadzenie dyrektywy to między innymi krótki czas trwania umów, niestabilna sytuacja stażystów na rynku pracy, zależność od pracodawcy utrudniająca podjęcie działań prawnych w sytuacji łamania praw, brak dostępu do reprezentacji pracowników. Powtarzającym się problemem są też staże rzekome, które zastępują zwykłe stanowiska pracownicze.