Komisja Rodziny i Polityki Społecznej zajęła się projektem wprowadzającym zakaz zwalniania związkowców do czasu ogłoszenia wyroku sądu. Projekt, przedstawiony przez wspólnie przez Nową Lewicę i przedstawicieli związków zawodowych trafił do Sejmu już w kwietniu tego roku. Projekt zakłada, że pracodawca, by zwolnić pracownika-związkowca, będzie musiał udowodnić przed sądem, że rzeczywiście ma prawo go zwolnić. By skrócić maksymalnie czas trwania sprawy sądowej sprawy takie miały by być rozpoznawane w trybie jawnym w nieprzekraczalnym terminie 4 tygodni. a w czasie ich trwania sąd, na wniosek działacza związkowego, miałby zabezpieczyć możliwość kontynuowania przez niego pracy.

Z projektem można zapoznać się klikając w link: https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/dok?OpenAgent&9-020-875-2022