Projekt ustawy o sygnalistach, który ma na celu implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii trafił już do uzgodnień i opiniowania. Tak jak pisaliśmy w Aktualnościach 6 października 2021 roku przewidziana w ustawie ochrona i środki prawne będą przysługiwały osobie dokonującej zgłoszenia naruszenia, niezależnie od podstawy i formy świadczenia pracy, ale również wykonawcom, podwykonawcom lub dostawcom, akcjonariuszom i wspólnikom spółek oraz członkom organów osoby prawnej.

Z projektem można zapoznać się klikając w link: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12352401/katalog/12822845#12822845