W związku z katastrofą ekologiczną na Odrze rząd przyjął projekt ustawy o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z zaistniałą sytuacją. Zgodnie z założeniami projektu nadodrzańscy przedsiębiorcy m.in. z branży turystycznej, gastronomicznej i sportowo-rekreacyjnej, których przychody w okresie określonym w ustawie spadły co najmniej o połowę w stosunku do przychodu uzyskanego w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających ten miesiąc albo w tym samym miesiącu roku poprzedniego, zostaną objęci jednorazowym świadczeniem w wysokości 3010 zł za pracownika. Wnioski będą składane tylko drogą elektroniczną do ZUS i będą obejmowały tylko te osoby, które są zatrudnione w firmach i zgłoszone w terminie do 31 lipca 2022 r. do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z datą powstania ubezpieczeń emerytalnego i rentowych nie późniejszą niż 1 lipca 2022 r.

Z założeniami projektu można zapoznać się na stronie: https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-szczegolnym-wsparciu-podmiotow-poszkodowanych-w-zwiazku-z-sytuacja-ekologiczna-na-rzece-odrze